ASPECTES FONAMENTALS QUE HA DE RESPONDRE LA CONSTRUCCIÓ 4.0

RESPOSTA AL CANVI CLIMATIC

ADAPTACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

ECONOMIA CIRCULAR

La contribució d’un edifici al canvi climàtic es produeix en diferents fases: durant la construcció, durant la utilització i durant l’enderroc o rehabilitació una vegada esgotat el període de servei.

La construcció suposo les emissió del 39% de CO2 a l’estat espanyol, genera el 30% de residus sòlid i 20% de la contaminació de l’aigua.

https://growingbuildings.com/construccion-y-emisiones-co2-a-la-atmosfera/

El constant creixement de les noves tecnologies no poden quedar al mage.

IOT – l’internet de les coses

DOMOTICA – INMOTICA

BIG DATA

CONNECTIVITAT

IMPRESSIÓ 3D

La reutilització dels materials, el bancs de materials, ens obliguen a repensar la forma de construir, de manera racional i sostenible. Repensant els projecte des totes les seves fases:

IDEA – LLOC

PROJECTE BASIC / EXECUTIU

FINANÇAMENT I CONTRACTACIÓ

CONSTRUCCIÓ

ENTREGA

MANTENIMENT I US

ENDERROC O REHABILITACIÓ

You may also like...