ELS TRES PILARS BÀSICS PER EL CANVI

connectivitat i la intel·ligència artificial, es pot aconseguir un control intel·ligent de l’edifici.

Fruit de més de 20 anys de treball en el mon de la construcció, m’han portat a intuir que actualment apareixen noves tendències per canviar els canons de la construcció…

Per poder consolidar aquest canvi, la construcció 4.0 ha donar resposta als aspectes fonamentals de tres sistemes bàsics, sense descuidar el disseny.

1 SISTEMES CONSTRUCTIU

En aquest sistema es busca tots els aspecte referent als materials i la seva posada en obra. Aquest sistema ha de respondre sobre la sostenibilitat del material, proximitat, i sistema industrialitzat tant en la fabricació com la posada en obra (Prefabricació), o sistema tradicional de proximitat – (Bioconstrucció).   

2 SISTEMAS PASSIUS

En aquest sistema es tracta d’aplicar els conceptes bàsics de filosofia estàndard Passivhaus, es poden resumir en quatre punts:

  • Aïllament
  • Estanquitat
  • Ventilació
  • Conceptes passius tradicionals (orientació, protecció solar, compacitat, inèrcia, radiació)

També hauria dins aquest camp, els conceptes bàsics de l’arquitectura saludable…

3 SISTEMAS ACTIUS  

En aquest sistema es tractaria tot el camp de les noves tecnologies aplicades als edificis.

Des de fa més de 20 anys la domòtica ha intentat trobar la seva utilitat en el camp de l’habitatge, però no ha aconseguit introduir-se de forma massiva degut al seu cost i a les limitacions dels sistemes tancats.

Actualment amb la tecnologia més assequible, la possibilitat d’integrar sistemes oberts, la connectivitat i la intel·ligència artificial, es pot aconseguir un control intel·ligent de l’edifici.

Energies sostenibles…..

—–

Existeixen altres aspectes que ens ajudaran a arribar a la CONSTRUCCIÓ 4.0, però es tracten de eines que ens facilitaran el procés, entre ells caldria destacar el sistemes BIM de modelatge de l’edifici.

You may also like...