philosophy

LEEC 
CONSTRUCCTION

retorn als origens….amb ….respecte a la natura ….aplicant les noves tecnologies….

Es conegut per tots, que el tractament de l’espai, la llum i els materials es la base per una bona arquitectura… Des dels temples grecs, la casa pati romana, les esglésies romàniques, palaus gòtics, edificis del renaixement fins a l’arquitectura moderna… Però aquestes constants, espai, llum i materials, s’han vist condicionats per la tecnologia del moment, cosa que ha fet evolucionar l’arquitectura…

Des de l’aparició de les estructures metàl·liques amb la revolució industrial i paral·lelament l’aparició del formigó armat durant el segle XIX i XX la construcció va experimentar una revolució que va ocasionar un canvi substancial en l’arquitectura, deixant la pedra y la construcció tradicional al marge. Aquet sistemes ha perdurat fins a dia d’avui.

Les circumstàncies actuals: situació critica del canvi climàtic, grans avenços tecnològics en intel·ligència artificial, l’evolució de la societat cap una economia circular, la necessitat d’un major control en el procés de construcció. Fan pensar que la construcció necessita una renovació URGENT.

Juny 2020